Termeni și conditii

Va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni și conditii de utilizare a aplicatiei McPoza

Termeni și conditii

1. Prin utilizarea aplicatiei McPoza ("Aplicatia"), sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare a Aplicatiei ("Conditii de utilizare").

Accesul şi utilizarea acestei Aplicatii sunt supuse următoarelor Condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând Aplicatia, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste Condiţii de utilizare şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte intelegeri între Dumneavoastră şi PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. în legătură cu obiectul acestei Aplicatii sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări si calificări, Condiţiile de utilizare ale acestei Aplicatii, vă rugăm să nu folositi aceasta Aplicatie.

Aceasta Aplicatie este administrata de către PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16755/1994, Cod de Inregistrare Fiscala RO6205722 ("Compania").

2. Proprietatea Conţinutului. Proprietatea Fotografiilor

Aplicatia şi tot ceea ce cuprinde aceasta, incluzând, fără limitare, denumirea, codul sursa si codul obiect, textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor in Aplicatie), imaginile, graficele, animatiile, instrumentele, aplicatiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informatii din aceasta Aplicatie (colectiv, "Conţinut") sunt proprietatea PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. sau a McDonald’s Corporation sau a unor terte părti, cu excepţia cazului în care este specificat expres, altfel, in aceste Conditii de utilizare.

Continutul este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Continutul nu poate fi (inclusiv dar fara a se limita la) copiat, supus unor operatiuni de inginerie inversă, decompilat, dezasamblat, modificat, repostat pe alte website-uri, încadrat, schimbat sau distribuit, redistribuit, licentiat, sublicentiat sau transferate în orice formă de către dumneavoastră.

Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca înregistrată sau neînregistrată a McDonald’s Corporation sau a PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. sau unor terte părti. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut (inclusiv in cazul in care consta in marci neinregistrate), cu excepţia situatiilor prevăzute în mod expres în Condiţiile de utilizare, fără permisiunea prealabilă, formulată în scris a proprietarului Conţinutului.

Niciunul dintre elementele din Aplicatie si nicio prevedere din aceste Conditii de utilizare nu va fi considerata a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licentă sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă (inclusiv marca neinregistrata), drept de proprietate intelectuală sau material protejat (sau susceptibil a fi protejat) prin drepturi de autor apartinând Companiei, McDonald’s Corporation sau unor terte parti, cu exceptia cazurilor expres reglementate în aceste Conditii de utilizare.

De asemenea, vă informăm că McDonald’s Corporation şi PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor (inclusiv dar fara a se limita la drepturile de proprietate intelectuală) în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea acestora.

Prin exceptie, toate fotografiile în care sunt surprinse imagini de la Petrecerile aniversare si care sunt disponibile prin intermediul Aplicatiei ("Fotografiile") sunt proprietatea celor care au solicitat organizarea de catre Companie, în spațiile sale dedicate, a petrecerii aniversare ("Petrecerea aniversară"), parcurgand in acest sens procedura prevazuta pe https://mcdonalds.ro/birthday-party sau semnand un contract cu Compania, si anume, parintii/tutorii/reprezentantii legali ai minorilor/minorului pentru care se organizeaza Petrecerea aniversara sau persoana pentru care s-a organizat Petrecerea aniversară, dacă aceasta are 18 ani împliniti la data efectuării rezervării Petrecerii aniversare ("Titularii drepturilor").

3. Utilizarea Aplicatiei

Pentru utilizarea Aplicatiei - in vederea contractarii serviciului de realizare Fotografii si, respectiv, pentru accesarea acestora de catre Titularul drepturilor - acesta din urma va parcurge urmatoarea procedura ("Procesul de Inregistrare"):

  1. Va mentiona in cadrul Aplicatiei datele sale de identificare si contact, constand in: nume si prenume, numar de telefon adresa de email; si
  2. Va furniza informatii privind numarul persoanelor invitate la Petrecerea aniversara (cu specificarea numarului de copii si, respectiv, a numarului de adulti), data si ora petrecerii, precum si data la care este efectuat Procesul de Inregistrare; si
  3. Va confirma acordul sau cu privire la prezentele Conditii de utilizare, precum si faptul ca a parcurs Politica de confidentialitate a Aplicatiei, semnand in acest sens pe dispozitivul (smartphone/tableta) pus la dispozitie de Companie, pentru utilizarea Aplicatiei (Conditiile de utilizare dobandind astfel valoare contractuala intre Companie si Titularul drepturilor).

Aplicatia va putea fi accesata de catre Titularii drepturilor numai prin intermediul dispozitivelor (smartphone / tableta) puse la dispozitia lor, in acest sens, de catre colaboratorii Companiei.

Cu conditia finalizarii Procesului de Inregistrare de catre Titularul drepturilor, acesta va primi, la data petrecerii, prin e-mail, la adresa furnizata in cadrul Procesului de Inregistrare, un link pentru accesarea Fotografiilor realizate in cadrul Petrecerii aniversare pe care a contractat-o ("Link-ul Foto"). Fotografiile sunt disponibile si vor putea fi accesate/descarcate din Link-ul Foto, de catre Titularul drepturilor, timp de 30 de zile de la data la care Compania a transmis Link-ul Foto catre Titutlarul drepturilor. Va rugam sa aveti in vedere ca la expirarea acestui termen, de 30 de zile, Fotografiile nu vor mai fi disponibile in Link-ul Foto iar Compania le va sterge din toate mediile de stocare.

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. va putea proceda la eliminarea oricărei Fotografii din Link-ul Foto fără a fi tinut de autorizarea/notificarea Titularului drepturilor asupra Fotografiei și fără a fi necesară parcurgerea oricarei formalităti: (i) la expirarea termenului de 30 de zile mentionat mai sus, precum si (ii) oricand, înainte de expirarea acestui termen, in situatia în care Compania considera ca o astfel de actiune este necesară (inclusiv dar fără a se limita la) in situatia exercitării unor drepturi de catre persoanele suprinse in Fotografii (de ex. dreptul de opozitie, dreptul de a fi uitat) sau in situatia identificarii unei încălcări ale prezentelor Conditii de utilizare a Aplicatiei, sau in cazul înregistrarii unei plângeri/sesizări din partea unei persoane care justifică un interes sau ca urmare a pronuntării unei hotărâri judecătorești, chiar nedefinitivă, sau a emiterii unei decizii de către o autoritate publică în sensul eliminării continutului apartinând unui utilizator al Aplicatiei.

Titularul drepturilor se obligă să păstreze in conditii de confidentialitate Link-ul Foto și să nu întreprindă nicio actiune care ar putea periclita securitatea acestuia. În acest sens, Titularul drepturilor se va asigura că nicio altă persoană nu va accesa Link-ul Foto si nu va utiliza in orice mod Fotografiile. Pe toata durata termenului de 30 de zile mentionat mai sus, in care Fotografiile sunt post-ate in Link-ul Foto, Fotografiile vor fi accesibile exclusiv Titularului drepturilor caruia i-a fost transmis Link-ul Foto și nu pot fi vizualizate de către alti utilizatori ai Aplicatiei.

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. acordă utilizatorilor permisiunea de a utiliza Aplicatia numai cu respectarea prezentelor Conditii de utilizare si în următoarele condiţii suplimentare:

  • Nu aveţi permisiunea să utilizaţi Fotografiile dacă nu sunteti Titularul drepturilor asupra acestora; si
  • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi, să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi, in orice alt mod, Conţinutul Aplicatiei, fără acordul prealabil în scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.; si
  • Este interzis să folosiţi Aplicatia pentru a afişa sau transmite orice fel de material sau informatie ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Fara a afecta orice alte drepturi/remedii disponibile PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L., aceasta va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice dispozitie/solicitare a acestora (inclusiv dar fara a se limita la sentinţă judecătorească) prin care se cere PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Aplicatiei; si
  • Este interzis să utilizaţi Aplicatia (si/sau orice servicii disponibile prin intermediul acesteia – inclusiv dar fara a se limita la Petrecerile aniversare) în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Declaratii si garantii ale Titularului drepturilor

Titularul drepturilor este integral si singurul raspunzator pentru continutul si corectitudinea informatiilor furnizate Companiei in cadrul Procesului de Inregistrare si declara si garanteaza ca are dreptul sa detina si sa transmita Companiei aceste informatii, iar acestea nu incalca drepturile/interesele niciunui tert.

Totodata, Titularul drepturilor declară și garantează Companiei că a obtinut, anterior Petrecerii aniversare contractate, acordul expres, valabil, al tuturor persoanelor a caror imagine este surprinsa în Fotografii, sau al părintilor/tutorilor/reprezentatilor legali ai acestora – dacă persoanele surprinse in Fotografii sunt minore – pentru realizarea Fotografiilor si prelucrarea acestora de catre Companie, asa cum este descris in aceste Conditii de utilizare si in Politica de Confidentialitate a aplicatiei McPoza.

Titularul drepturilor întelege și recunoaște că va fi singurul responsabil si va despagubi integral Compania pentru oricare și toate prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a oricareia dintre obligatiile sale in baza acestor Conditii de utilizare, precum si ca urmare a faptului ca oricare dintre declaratiile si/sau garantiile Tituarului drepturilor este sau devine, partial sau integral, incompleta, neadevarata sau inselatoare.

Fara a afecta generalitatea obligatiilor, garantiilor si raspunderii sale, conform celor de mai sus, Titularul drepturilor intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si va apara si despagubi integral Compania pentru oricare si toate prejudiciile cauzate acesteia precum si impotriva oricaror actiuni, pretentii, cereri, litigii promovate de orice terti (incluzand dar fara a se limita la persoanele surprinse in Fotografii) ca urmare a sau in legatura cu:

(i) orice actiune/inactiune pe care o intreprinde in a face publice Fotografiile. Titularul drepturilor declară și garantează in acest sens că a obtinut, din partea persoanelor surprinse în Fotografiile pe care acesta le face publice, consimtământul expres al acestora în vederea folosirii publice a imaginii lor în conditiile legii; si/sau

(ii) încălcărea drepturilor persoanelor surprinse în Fotografii, inclusiv, dar fără limitare, a dreptului la imagine si a celorlalte drepturi protejate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal, ale Legii 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe ale Codului Civil din Romania, etc.

5. Confidenţialitate. Protectia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul Aplicatiei sau pe care le transmiteţi Companiei prin altă modalitate, vor fi prelucrate de Companie exclusiv în conformitate cu Politica de Confidenţialitate, disponibilă aici.

6. Lipsa garanţiilor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTEI APLICATII POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE", FĂRĂ A SE FURNIZA NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

TITULARUL DREPTURILOR DECLARĂ ȘI ÎNTELEGE CĂ APLICATIA NU REPREZINTĂ UN MEDIU DE STOCARE A FOTOGRAFIILOR PENTRU O PERIOADĂ NEDETERMINATA ȘI CĂ, COMPANIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU PIEDEREA, ȘTERGEREA SAU DISTRUGEREA FOTOGRAFIILOR, CU EXCEPTIA CAZULUI ÎN CARE ACEASTA ESTE REZULTATUL CULPEI SALE EXCLUSIVE SI NICI NU ACORDA VREO GARANTIE PENTRU CALITATEA FOTOGRAFIILOR.

7. Exonerarea de răspundere

UTILIZATORUL (TITULARUL DREPTURILOR) ÎNTELEGE ȘI RECUNOAȘTE CĂ UTILIZAREA ACESTEI APLICATII ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA SA. NICI PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. ŞI NICI McDONALD’S CORPORATION, SOCIETĂŢILE AFILIATE ORICARORA DINTRE ACESTEA, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA, ADMINISTRAREA SAU OFERIREA APLICATIEI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE (DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CONTRACTUALE SAU DELICTUALE), CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTEI APLICATII SAU A CONŢINUTULUI SĂU. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTEI APLICATII SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEASTA APLICATIE.

Fara a afecta generalitatea raspunderii, declaratiilor si garantiilor Titularului drepturilor si nici limitarea raspunderii Companiei, nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretentie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omisiuni din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. sau indepinirii necorespunzatoare a Condiţiilor de utilizare şi/sau a legislatiei aplicabile.

8. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de utilizare a Aplicatiei sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de utilizare şi/sau aceasta Aplicatie vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

9. Încetare

Puteti înceta oricând colaborarea cu Compania bazata pe aceste Conditii de utilizare solicitand in acest sens dezactivarea Link-ului Foto, prin contactarea Companiei la gdpr@ro.mcd.com. În urma comunicării unei cereri de dezactivare a Link-ului Foto, Compania il va dezactiva si va șterge toate Fotografiile din toate mediile sale de stocare, în termen de 3 zile de la data primirii solicitării de dezactivare.

Odată cu dezactivarea Link-ului Foto, toate Fotografiile din albumele uploadate vor fi șterse de Companie, din toate mediile sale de stocare.

PRIN UTILIZAREA ACESTEI APLICATII VĂ EXPIRMATI ACORDUL EXPRES CU PRIVIRE LA CONTINUTUL TUTUROR CLAUZELOR CUPRINSE IN PREZENTUL DOCUMENT, DENUMIT TERMENI SI CONDITII, PRECUM SI IN LEGATURA CU TOATE OBLIGATIILE, RASPUNDERILE, DECLARATIILE SI GARANTIILE CARE VA REVIN POTRIVIT PREZENTULUI.