Politica de confidențialitate

Data intrării în vigoare: Mai 2018

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL („Societatea” sau „noi”) colectează informații despre dumneavoastră și invitații la petrecerile aniversare organizate în spațiile dedicate ale Societății și le publică pe website-ul www.mcpoza.ro („Site-ul”) în conformitate cu Termenii și Condițiile publicate aici și prezenta Politică de Confidențialitate. Prezenta Politică de confidențialitate („Politica”) descrie modul în care prelucrăm aceste date și măsurile pe care le luăm pentru protejarea acestor date conform prevederilor legale în vigoare.

Site-ul și conținutul acestuia, inclusiv toate comunicările purtate prin intermediul Site-ului, reprezintă proprietatea exclusivă a Societății

Utilizarea de către dumneavoastră a Platformei reprezintă acceptul dumneavoastră cu privire la colectarea, utilizarea, dezvăluirea și transferul în străinătate a informațiilor în conformitate cu prezenta Politică și Termenii și Condițiile ce guvernează utilizarea Site-ului.

Pentru scopul acestei Politici, noțiunile scrise cu majuscule vor avea înțelesul din Termenii și Condițiile Site-ului.

DOMENIU DE APLICARE

Această Politică este adresată:

 • Utilizatorilor care ne contactează prin intermediul Site-ului;
 • Invitaților la petrecerile aniversare organizate în spațiile dedicate ale Societății;
 • Persoane care contactează Societatea prin intermediul Site-ului.

COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Informațiile pe care le colectăm și prelucrăm prin intermediul Site-ului diferă în funcție de calitatea persoanelor vizate, după cum urmează

 • În cazul în care sunteți Utilizator

Colectăm informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră direct cu ocazia rezervării prealabile a spațiului pentru petrecere, precum și cu ocazia realizării Fotografiilor în timpul petrecerii și încărcării acestora pe Site.

Informațiile pe care le colectăm conform celor de mai sus sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, imaginea, codul unic al contului de utilizator, date din cuprinsul plângerilor / sesizărilor, orice alte informații furnizate direct de către dumneavoastră.

De asemenea, putem colecta informații despre dumneavoastră când vizitați Site-ul.

Refuzul dumneavoastră de a furniza informațiile menționate mai sus va conduce la imposibilitatea noastră de a vă oferi acces la Site, respectiv de a vă gestiona Solicitările / de a gestiona plângerile sau sesizările pe care le puteți formula.

 • În cazul în care sunteți Invitați la petrecerile aniversare organizate în spațiile dedicate ale Societății

Colectăm imaginea dumneavoastră atunci când participați la petreceri organizate în spațiile dedicate ale Societății, prin realizarea fotografiilor în cadrul acestei petreceri.

 • În cazul în care sunteți Persoane care contactează Societatea prin intermediul Site-ului

Putem, de asemenea, să vă colectăm anumite date cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, date din cuprinsul plângerilor / sesizărilor) în măsura în care formulați plângeri sau sesizări prin intermediul sau în legătură cu Site-ul. Refuzul dumneavoastră de a furniza informațiile menționate mai sus va conduce la imposibilitatea noastră de a gestiona plângerile și sesizările formulate prin intermediul sau în legătură cu Site-ul.

SCOPURILE SI TEMEIURILE

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menţionate mai sus, furnizate la cererea dvs. atunci cand în mod voluntar cu ocazia derulării relaţiilor cu Societatea în contextul înscrierii la Birthday Party si crearii unui cont de Utilizator in acest sens , în următoarele scopuri:

 1. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

  1. Executarea contractelor privind furnizarea de produse/servicii, încheiate cu persoanele vizate direct - în contextul inscrierii la Birthday Party ;

  Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

 2. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Societății în contextul desfășurării obiectului său de activitate:

  1. Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului;
  2. Efectuarea de operațiuni interne, inclusiv rezolvarea disfuncțiilor operaționale, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea Utilizatorilor;
  3. 2.3. Transmiterea ofertelor personalizate către Utilizatori persoane fizice și/sau persoane de contact/reprezentanți ai persoanei juridice care a solicitat oferta - în contextul înscrierii la Birthday Party);
  4. 2.4. În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări;

  Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Societății de a îşi îmbunătăţi serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate.

ESENȚIAL: Realizarea Fotografiilor în cadrul petrecerilor organizate în spațiile dedicate ale Societății, precum și drepturile și obligațiile aferente acestor fotografii, sunt guvernate de Termenele și Condițiile Site-ului accesibile aici. În mod particular, Utilizatorii declară și garantează că au obținut acordul persoanelor surprinse în Fotografii, sau a părinților / tutorilor acestora - dacă persoanele sunt minore - pentru a acorda Societății licența asupra Fotografiilor. Utilizatorii au obligația să aducă la cunoștința Invitaților prevederile prezentei Politici.

COMUNICĂRI ÎN SCOP PROMOȚIONAL

Societatea nu va folosi datele colectate prin intermediul Site-ului pentru transmiterea de comunicări în scop promoțional.

DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR

În funcție de calitatea dumneavoastră, putem dezvălui informațiile colectate prin intermediul Site-ului următorilor destinatari:

 • în cazul în care sunteți Utilizatori:

  • partenerilor contractuali care pot asista Societatea în gestionarea Site-ului;
 • în cazul în care sunteți Invitați::

  • partenerilor contractuali care pot asista Societatea în gestionarea Site-ului;
  • Utilizatorului (Titularul drepturilor)
 • în cazul în care sunteți Persoane care contactează Societatea prin intermediul Site-ului::

  • partenerilor contractuali care pot asista Societatea în gestionarea Site-ului;

De asemenea, informațiile clienților și Profesioniștilor pot fi dezvăluite:

 • altor societăți din cadrul grupului din care face parte Societatea;
 • autorităților publice, ca răspuns la o solicitare de informații din partea acestora, în măsura în care această solicitare este conformă legii sau dacă noi considerăm că acțiunile dumneavoastră nu respectă condițiile de utilizare a Site-ului sau politicile noastre, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranței Societății sau ale altora;
 • în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Societății, consolidarea sau restructurarea, finanțarea sau achiziționarea Societății noastre sau a unei porțiuni din aceasta de către altă societate.

Care sunt drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre activitățile de prelucrare efectuate de către Societate, conform celor descrise în prezentul document;
 2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate de către Societate, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea și corectarea, fără întârziere nejustificate, din partea Societății a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege - cu toate acestea, în urma solicitării de ștergere a datelor, Societatea își rezervă dreptul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, pentru motive temeinice, la prelucrarea pe viitor a datelor, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; În ceea ce privește activitățile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment;
 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a obține intervenția umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie și de a contesta decizia;
 9. Dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
 10. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Puteţi să vă exercitați oricând drepturile menționate mai sus în cadrul Secţiunii de “Contact" sau trimițându-ne o scrisoare la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1.

De asemenea, prelucrările datelor cu caracter personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: gdpr@ro.mcd.com

Pentru ce perioadă de timp poate Societatea să vă stocheze datele cu caracter personal?

Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Acest lucru înseamnă că este posibil să vă reţinem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar şi după ce dumneavoastră încetaţi să folosiţi acest website în conformitate cu politice noastre interne, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

Vă reamintim că aveţi dreptul de a cere ca în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal să fie şterse.

TRANSFERURI ÎN STRĂINĂTATE

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate transfera o parte sau toate informațiile colectate despre dumneavoastră în străinătate către țări din Uniunea Europeană sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus. In situații excepționale, dacă este necesar pentru scopurile enumerate mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție. Ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informațiile dumneavoastră, indiferent de locul în care acestea sunt transferate si ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact furnizate, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

MODULELE COOKIE ȘI PUBLICITATEA

Vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe informații despre opțiunile dvs. legate de modulele cookie și alte tehnologii asociate.

MODIFICĂRILE POLITICII

Este posibil să modificăm periodic această Politică. Dacă realizăm modificări semnificative ale modului în care gestionăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau ale Politicii, vă vom informa prin intermediul Platformei sau prin alte mijloace, de exemplu prin e-mail. Utilizarea în continuare a Platformei după anunțul respectiv constituie acceptarea de către dumneavoastră a modificărilor. Vă încurajăm să consultați periodic această Politică, pentru a vedea cele mai noi informații referitoare la practicile noastre în materie de confidențialitate.

CONTACT

Dacă aveți orice întrebări legate de această Politică, vă rugăm să ne contactați la la adresa gdpr@ro.mcd.com, să ne scrieți pe adresa: Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8 sau să ne contactați la nr. de telefon 021 2026 800.