Termeni și conditii

Cititi cu atentie termenii și conditiile

1. Prin utilizarea site-ului www.mcpoza.ro (”Site-ul”), sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare a Site-ului (”Conditii de utilizare”).

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor Condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. în legătură cu obiectul acestui site sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiţi acest Site.

Acest Site este administrat de către PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. cu sediul în . […], telefon . […]/ fax . […], număr de înregistrare la Registrul Comertului […], Cod Unic de Înregistrare . […], înscrisă în Registrul de evidentă a Protectiei datelor cu caracter personal sub nr. […], e-mail: […],(„Compania").

2. Proprietatea Conţinutului. Proprietatea fotografiilor

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Site) și imaginile, graficele, animatiile, instrumentele, aplicatiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informatii de pe acest Site ("Conţinut") sunt proprietatea PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. sau al McDonald’s Corporation sau al unor terte părti, cu excepţia cazului în care nu este specificat altfel.

Continutul este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Continutul nu poate fi copiat, supus unor operatiuni de inginerie inversă, decompilat, dezasamblat, modificat, repostat pe alte website-uri, încadrat, schimbat sau distribuit, redistribuit, licentiat, sublicentiat sau transferate în orice formă de către dumneavoastră.

Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca înregistrată sau neînregistrată a McDonald’s Corporation sau a PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. sau unor terte părti. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în mod expres în Condiţiile de utilizare, fără permisiunea prealabilă, formulată în scris a proprietarului Conţinutului.

Niciunul dintre elementele de pe Site nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licentă sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor apartinând Companiei, cu exceptia cazurilor expres reglementate în aceste Conditii de utilizare.

De asemenea, vă informăm că McDonald’s Corporation şi PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

Toate fotografiile încărcate pe Site în care sunt surprinse imagini de la petrecerile aniversare (”Fotografiile”) sunt proprietatea părintilor/tutorilor minorului/minorilor pentru care s-a organizat petrecerea aniversară (”Petrecerea aniversară”) sau a persoanei pentru care s-a organizat Petrecerea aniversară, dacă aceasta are 18 ani împliniti la data efectuării rezervării Petrecerii aniversare (”Titularii drepturilor”).

Toate fotografiile au fost realizate în cadrul Petrecerilor aniversare, potrivit Regulamentului spatiului pentru organizarea Petrecerilor aniversare, disponibil aici, în forma în vigoare la data efectuării rezervării.

Titularii drepturilor vor primi prin e-mail un cod unic, precum și un link către Site. Odată accesat Site-ul, Titularii drepturilor vor putea să creeze un cont de utilizator cu ajutorul codului unic pentru a intra în posesia Fotografiilor. Pentru crearea contului de utilizator, titularul drepturilor va crea o parolă unică de acces. Titularul contului de utilizator se obligă să păstreze parola de acces creată confidentială și să nu întreprindă nicio actiune care ar putea periclita securitatea contului de utilizator creat. În acest sens, titularul contului de utilizator se va asigura că nicio altă persoană nu va utiliza parola de acces și nu va accesa contul de utilizator creat. Titularul contului de utilizator poate oferi unor terte persoaneun drept de acces restrictionat la continutul contului de utilizator, în scopul vizualizării acestui continut, nicio persoană cu acces restrictionat neavând dreptul să editeze sau să facă public continutul contului de utilizator. La momentul încărcării pe site, fotografiile sunt accesibile exclusiv Titularului drepturilor și nu pot fi vizualizate de către alti utilizatori ai Site-ului.Dacă Titularul drepturilor dorește să facă publice o parte din, sau toate Fotografiile, va putea selecta optiunea „Click aici pentru a publica albumul” din pagina de afisare a albumului accesata din contul personal al utilizatorului. Odată selectată optiunea „Click aici pentru a publica albumul”, Fotografiile vor putea fi vizualizate de către orice utilizator al Site-ului. Titularul drepturilor cunoaște și acceptă faptul că prin selectarea optiunii „Click aici pentru a publica albumul”cu consecinta schimbării caracterului Fotografiilor din privat în public, acesta permite tuturor persoanelor care utilizează Site-ul să acceseze și să utilizeze Fotografiile precum și să le asocieze cu persoana acestuia. Titularul drepturilor întelege și recunoaște că va fi singurul responsabil pentru oricare și toate prejudiciile create ca urmare a actiunii sale de a face publice Fotografiile.

Prin selectarea optiunii de publicare a albumului, Titularul drepturilor declară și garantează că a obtinut, din partea persoanelor surprinse în Fotografiile ce se doresc a fi făcute publice, consimtământul expres al acestora în vederea folosirii publice a imaginii lor în conditiile legii.

Odată selectată optiunea „Click aici pentru a publica albumul”, Titularul drepturilor acordă Companiei o licentă neexclusivă, nelimitată din punct de vedere teritorial, pentru întreaga durată de protectie a drepturilor, și fără o remuneratie suplimentară, de a reproduce și comunica public Fotografiile prin intermediul Site-ului.

Titularul drepturilor declară și garantează că a obtinut acordul persoanelor surprinse în Fotografii, sau a părintilor/tutorilor acestora – dacă persoanele sunt minore – pentru a acorda Companiei licenta asupra Fotografiilor, în conditiile enuntate în prezentul paragraf.

Titularul drepturilor întelege și recunoaște că va fi singurul responsabil pentru oricare și toate prejudiciile cauzate Companiei ca urmare a încălcării drepturilor persoanelor surprinse în Fotografii, inclusiv, dar fără limitare, a dreptului la imagine.

3. Utilizarea Site-ului

Titularii drepturilor pot să descarce Fotografiile de pe Site pentru a le folosi în orice scop. Fotografiile nu sunt mentinute pe Site o perioadă nedeterminată, existând riscul ca la un anumit moment ulterior să nu mai poată fi accesate de către Titularii drepturilor. Titularul drepturilor acordă Companiei o licentă neexclusivă, nelimitată teritorial, valabilă pe atât timp cât contul de utilizator este activ, fără o remuneratie suplimentară, de a reproduce și mentine pe Site Fotografiile, exclusiv în contul de utilizator al Titularului drepturilor.

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. va proceda la eliminarea oricărei Fotografii de pe Site, indiferent de caracterul privat sau public al Fotografiei, fără a fi tinut de autorizarea prealabila a titularului drepturilor asupra Fotografiei și fără a fi necesară parcurgerea unei alte formalităti prealabile, în orice situatie în care o astfel de actiune este necesară, inclusiv dar fără a se limita la situatia exercitării unor drepturi de opozitie, identificarea unei încălcări ale prezentelor Conditii de utilizare a Site-ului,înregistrarea unei plângeri/sesizări din partea unei persoane care justifică un interes sau ca urmare a pronuntării unei hotărâri judecătorești, chiar nedefinitivă, sau a emiterii unei decizii de către o autoritate publică în sensul eliminării continutului apartinând unui utilizator al Site-ului.

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. acordă utilizatorilor permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

 • nu aveţi permisiunea să utilizaţi Fotografiile dacă nu sunteti Titularul drepturilor asupra acestora fără acordul prealabil, formulat în scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. În cazul în care Compania primește o solicitare având ca obiect utilizarea Fotografiilor, aceasta va contacta, de îndată Titularul drepturilor pentru a obtine consimtământul acestora în vederea utilizării Fotografiilor de către o tertă parte.;
 • PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu va utiliza Fotografiile, altfel decât prin uploadarea pe Site, decât cu acordul prealabil, formulat în scris, al Titularului drepturilor.
 • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul sau Fotografiile în alt mod, fără acordul în scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.;
 • Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 • Este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidenţialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care le transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate, disponibilă aici.. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanţiilor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE", FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

TITULARUL DREPTURILOR DECLARĂ ȘI ÎNTELEGE CĂ SITE-UL NU REPREZINTĂ UN MEDIU DE STOCARE A FOTOGRAFIILOR PENTRU O PERIOADĂ NEDETERMINATA ȘI CĂ COMPANIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU PIEDEREA, ȘTERGEREA SAU DISTRUGEREA FOTOGRAFIILOR, CU EXCEPTIA CAZULUI ÎN CARE ACEASTA ESTE REZULTATUL ACTIUNII SAU OMISIUNII SALE INTENTIONATE SAU SĂVÂRȘITE DIN CULPĂ GRAVĂ.

6. Exonerarea de Răspundere

UTILIZATORUL ÎNTELEGE ȘI RECUNOAȘTE CĂ UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA SA. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. ŞI SOCIETĂŢILE AFILIATE, FUNCŢIONĂRII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la acestea, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.

8. Revizuiri Condiţii de Utilizare

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a Site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui Site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judecătoresccare solicită sau ordonă Companiei să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord ca această Companie, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a Site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea Site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a Conţinutului, c) în măsura în care sunteti Titularii drepturilor, să procedati la transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail office@ro.mcd.com în termen de cel mult 24 de ore de la suspendarea accesului pe Site pentru a revendica Fotografiile ale căror Titular al drepturilor sunteti. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretentie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omisiunidin partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Condiţiilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA, McDONALD’S CORPORATION, NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare a acestui Site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

10. Date de contact. Plângeri și sesizări.

Orice utilizator poate depune, pe Site o sugestie, o plângere și/sau sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite de către Companie, cu Fotografiile șiu modul in care acestea sunt utilizate pe Site, precum și cu privire la orice alt subiect.

Sugestiile, plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse prin intermediul formularului aflat pe Site, în sectiunea ”Contact” sau prin apelarea numărului de Serviciu Clienti, indicat mai jos.

Sugestiile, plângerile și/sau sesizările transmise Companiei vor include numele, numărul de telefon, localitatea și judetul de domiciliu al utilizatorului, precum și adresa de e-mail a utilizatorului.

Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Companie și vor primi răspuns în termen de maxim […] zile lucrătoare de la primirea acestora.

Serviciul clienti poate fi contactat:

 • prin e-mail: office@ro.mcd.com
 • prin telefon: 021.202 68 00 în intervalul orar 09:00 – 17:00
 • poștă: Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti

11. Încetare

Puteti înceta oricând colaborarea cu Compania și accesarea Site-ului prin contactarea Companiei prin una dintre modalitătile mentionate anterior, în Sectiunea 10. În urma comunicării unei cereri de închidere a contului, Compania va șterge contul de utilizator în termen de 3 zile de la data primirii solicitării de închidere.

Odată cu închiderea contului de utilizator, toate Fotografiile din albumele uploadate vor fi șterse, cu exceptia cazului în care ati ales sa faceti publice aceste Fotografii, caz în care acestea vor fi, în continuare, accesibile utilizatorilor Site-ului, în conditiile enuntate în Sectiunea 2 din prezentele Conditii de utilizare.

De asemenea, odată selectată optiunea “Șterge”, aplicabilă fiecărei Fotografii din album, Fotografiile vor fi șterse de pe Site, cu exceptia cazului în care ati ales să faceti publice aceste Fotografii.

Întelegeti și recunoașteti că Fotografiile vor putea fi utilizate de către Companie în conditiile prezentate în Sectiunea 2 din prezentele Conditii de utilizare.

PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE VĂ EXPIRMATI ACORDUL EXPRES CU PRIVIRE LA CONTINUTUL URMĂTOARELOR CLAUZE: ”PROPRIETATEA CONTINUTULUI. PROPRIETATEA FOTOGRAFIILOR”, ”UTILIZAREA SITE-ULUI”, ”CONFIDENTIALITATE”, ”LIPSA GARANTIILOR”, ”EXONERARE DE RĂSPUNDERE”, ”LINK-URI DE PE SITE-URILE UNEI TERTE PĂRTI”, ”REVIZUIREA CONDITIILOR DE UTILIZARE”, ”LEGISLATIE APLICABILĂ ȘI JURISDICTIE”, ”ÎNCETARE”.